الگو بلوز برش از کارور جلوبسته با یقه شکاری _ مدل ۶ الگو بلوز برش از کارور جلوبسته با یقه شکاری _ مدل ۶
... - جلو لباس میتواند زیپ یا دکمه بخورد. - برای سایز بچه گانه کمی گشادتر از اندامی می باشد ولی برای سایز نوجوان، زنانه و مردانه اندامی میباشد. - برای فاصله یقه جلو تا کارور، جادکمه طراحی شده است. - از کارور جلو تا پایین لباس جلو بسته است (دولابسته). - ...

الگو دامن تنگ با کمر و زيپ و چاک ـ مدل ۹ الگو دامن تنگ با کمر و زيپ و چاک ـ مدل ۹
...اجرا است. - پشت دامن زیپ دامنی می خورد. (توجه به ساسون مستور در خط مرکزی پشت شود) - ساسون ها دوخت می خورد. - چاک در پشت دامن قابل اجرا است. ...

الگو دامن شلواري با زيپ شلواري ـ مدل ۱۰ الگو دامن شلواري با زيپ شلواري ـ مدل ۱۰
... می باشد. - جلو دامن زیپ می خورد – به روش زیپ شلوار دوخته می شود. (توجه به ساسون مستور در خط مرکزی جلو شود) - جیب جلو و پشت (توکار و روکار) قابل اجرا است. ...

الگو ساق شلواري رکاب دار ـ مدل ۱۴ الگو ساق شلواري رکاب دار ـ مدل ۱۴
... الگو جدا شده است. - زیپ نما یا بدون زیپ می باشد. - طبق محاسبات نرم افزار دور تا دور شلوار کش می خورد. - بدون ساسون و بدون جیب است. - با پارچه مایو یا پارچه دوطرف کش مناسب برای ژیمناستیک است. ...

الگو دامن ترک با پيلي ـ مدل ۱۵ الگو دامن ترک با پيلي ـ مدل ۱۵
...ت و جلو موجود است. - زیپ دامنی در پشت دامن دوخته می شود. - 2 پیلی در جلو دامن و 1 پیلی در پشت دامن طراحی شده است. - الگو اندامی و تا سر زانو است. ...

 الگو دامن با سه طبقه چين متصل به هم ـ مدل ۱۷ الگو دامن با سه طبقه چين متصل به هم ـ مدل ۱۷
...ن ها دوخت نمیخورند و نیازی به زیپ ندارد. - دور تا دور کمر طبق محاسبه نرم افزار کش می خورد. - در دوخت این دامن می توان از دو رنگ پارچه یا بیشتر استفاده کرد. ...

الگو دامن تنگ با کش در پهلو کمر ـ مدل ۱۸ الگو دامن تنگ با کش در پهلو کمر ـ مدل ۱۸
...- بر روی خط مرکزی پشت، زیپ و چاک طراحی شده است. - جیب جلو توکار و جیب پشت روکار بر روی الگو دامن طراحی شده است. ...

الگوی دامن فون با کمر جناقي _ مدل ۱۹ الگوی دامن فون با کمر جناقي _ مدل ۱۹
...ر پهن صاف می خورد. - زیپ در قسمت پهلو طراحی شده است. - پایین دامن فون تا سر زانو می باشد. - می توان به لبه پایین دامن قیتون دوخت. - می توان به پایین آستر دامن یک ردیف چین دوخت تا از زیر دامن رویی دیده شود. ...

 آموزش دوخت زیپ نما در شلوار - مدل ۱a آموزش دوخت زیپ نما در شلوار - مدل ۱a
......

 آموزش دوخت زیپ نما در شلوار - مدل ۱a آموزش دوخت زیپ نما در شلوار - مدل ۱a
...#code# ...

الگو دامن پفی _ مدل ۲۲ الگو دامن پفی _ مدل ۲۲
...امی تنظیم شده است. - زیپ مخفی از درز پهلو می خورد. - جلو، کمر پهن جناقی می خورد و پشت، کمر پهن صاف می خورد. - پایین دامن بالاتر از زانو قرار می گیرد. - جلو و پشت دامن با پیلی وصل به کمر می شود. - پایین دامن از زیر با چین سوزنی به آستر وصل می شود تا دامن ب...

الگو پيراهن يقه قايقي با کلوش پايين لباس ـ مدل ۲۷ الگو پيراهن يقه قايقي با کلوش پايين لباس ـ مدل ۲۷
.... - روی خط مرکزی پشت زیپ مخفی بلند دوخته می شود. - پیراهن ترک با برش عصایی می باشد. - لبه پایین لباس به شکل دلخواه طراحی شده و کلوش یک طبقه یا دو طبقه به عرض 10 الی 20 سانت به لبه آن دوخته می شود. - می توان روی این لباس آستین کلوش اجرا کرد. ...

الگو پيراهن دراپه از پهلو چپ و راستي ـ مدل ۲۶ الگو پيراهن دراپه از پهلو چپ و راستي ـ مدل ۲۶
... می توان روی خط مرکزی پشت، زیپ مخفی بلند دوخت. - آستین بلند یا کوتاه قابل اجرا است. ...

الگو دامن با والان ـ مدل ۲۸ الگو دامن با والان ـ مدل ۲۸
.... - روی خط مرکزی پشت زیپ دامنی می خورد و دو دامن رویی و زیرین از ناحیه کمر و زیپ به هم متصل هستند. - پشت دامن تنگ زیرین چاک میخورد. - دامن والان رویی تا خط مرکزی جلو امتداد دارد و ادامه آن برمی گردد، زیر کمر پیلی می خورد و در خط پهلو دوخت می خورد. - لبه حریر دامن ...

الگو پيراهن يقه دراپه با دامن فون ـ مدل ۲۹ الگو پيراهن يقه دراپه با دامن فون ـ مدل ۲۹
...ه گرد با سجاف است. - زیپ مخفی بلند روی خط مرکزی پشت دوخته می شود ولی اگر پارچه تمام کش باشد، نیاز به زیپ ندارد. - سجاف یقه جلو با دولا کردن پارچه تامین می شود. - یقه دراپه جلو کمی بالاتر از خط سینه می ایستد. - یقه دراپه جلو از ناحیه خط شروع دراپه برش می خورد. - ...

الگو پيراهن يقه دراپه آستين حلقه اي مدل ماهي ـ مدل ۳۱ الگو پيراهن يقه دراپه آستين حلقه اي مدل ماهي ـ مدل ۳۱
...ه گرد با سجاف است. - زیپ مخفی بلند روی خط مرکزی پشت دوخته می شود ولی اگر پارچه تمام کش باشد، نیاز به زیپ ندارد. - سجاف یقه جلو با دولا کردن پارچه تامین می شود. - یقه دراپه جلو بعد از دوخت، روی خط سینه می ایستد. - ساسون جلو و پشت کمر دوخت می خورد. - آستین ...

الگو دامن کلوش ـ مدل ۳۲ الگو دامن کلوش ـ مدل ۳۲
...الگو باشد، باید حتماً به دامن زیپ دوخته شود. - اگر بخواهیم دامن را بدون زیپ استفاده کنیم، باید از داخل نوار کمر، کش رد کنیم و از الگو یک سایز بزرگتر استفاده کنیم یا از پارچه کش استفاده کنیم تا کمر لباس از دور باسن شخص رد شود. ...

الگو دامن نیم کلوش با کمرکش _ مدل ۳۳ الگو دامن نیم کلوش با کمرکش _ مدل ۳۳
...الگو باشد، باید حتماً به دامن زیپ دوخته شود. - اگر بخواهیم دامن را بدون زیپ استفاده کنیم، باید از داخل نوار کمر، کش رد کنیم و از الگو یک الی دو سایز بزرگتر استفاده کنیم یا از پارچه کش استفاده کنیم تا کمر لباس از دور باسن شخص رد شود. ...

الگو پيراهن مجلسي حاملگي ـ مدل ۳۵ الگو پيراهن مجلسي حاملگي ـ مدل ۳۵
...، با سجاف است. - زیپ مخفی بلند روی خط مرکزی پشت دوخته می شود ولی اگر پارچه تمام کش باشد، نیاز به زیپ ندارد. - یقه جلو کمی بالاتر از خط سینه می ایستد ولی میتوان آن را به فرم دلخواه روی الگو طراحی کرد. - ساسون جلو و پشت لباس دوخت می خورد. ...

الگو شلوار مردانه رسمي ـ مدل ۳۸a الگو شلوار مردانه رسمي ـ مدل ۳۸a
...امی است. - جلو شلوار زیپ می خورد. روی خط مرکزی جلو ساسون طراحی شده که موقع دوخت زیپ، پارچه باید از روی خط مرکزی جلو تا بخورد. - انواع جیب توکار و روکار قابل اجرا است. ...

الگو شلوار جین ـ مدل ۳۸b الگو شلوار جین ـ مدل ۳۸b
...امی است. -        جلو شلوار زیپ می خورد. روی خط مرکزی جلو ساسون طراحی شده که موقع دوخت زیپ، پارچه باید از روی خط مرکزی جلو تا بخورد. -        انواع جیب توکار و روکار قابل اجرا است. ...

الگو سویشرت ـ مدل ۵۱ الگو سویشرت ـ مدل ۵۱
...ت. - سرتاسر جلو لباس زیپ می خورد. - برای پشت زیپ و یقه سجاف تهیه می شود. - الگو آستین بلند با مچ است که در اتصال آستین به مچ، چین می خورد. - الگو دو مدل کلاه دو تکه (دوخت آسان تر) و سه تکه (روی سر خوش ترکیب تر) موجود است. - کلاه را می توان با آستر دوخت یا...

الگو کت کوتاه با آستر مدل ۶۴a الگو کت کوتاه با آستر مدل ۶۴a
...وان با یقه گرد کیپ، جلو بسته، زیپ روی خط مرکزی پشت (از یقه تا خط باسن) ، چاک پشت و بدون آستین (مدل 64e) و یک کت کوتاه تا خط کمر و یقه گرد برگرد برای روی آن طراحی کرد. (مدل 64a) - اگر بخواهیم کت گشادتر از اندامی باشد، می توان از الگو یک یا دو سایز بزرگتر استفاده کرد. - برای یقه گرد ...

الگو پيراهن يقه دلبري ـ مدل ۶۴b الگو پيراهن يقه دلبري ـ مدل ۶۴b
...راهن با یقه دلبری، جلو بسته، زیپ روی خط مرکزی پشت (از یقه تا خط باسن) ، چاک پشت و آستین کوتاه می باشد. (مدل 64b) - یقه دلبری تا خط سینه باز است. ...

1 2 3

پرتو مهر دیرین

سازنده نرم افزارهای الگوهای خیاطی و نقشه بافت

 

تلفن 66019777_021

         09108015173

ساعات پاسخگویی ۸ الی ۱۲

© تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه پرتو مهر دیرین می باشد.

میانگین بازدید روزانه: 472
بازدید امروز: 37