الگوهای مدل ۸۳

-        اگر یقه بین خط سینه و خط کمر باز باشد، کت دو دکمه می باشد ( مدل ۸۳a یقه انگلیسی)  و ( مدل ۸۳b یقه آرشال) در این مدلها، هلال جلو کت کم می‌باشد.

-        اگر یقه تا خط کمر باز باشد، کت یک دکمه می باشد ( مدل ۸۳c یقه انگلیسی)  و ( مدل ۸۳d یقه آرشال) در این مدلها،  هلال جلو کت کم می‌باشد.

-       اگر یقه تا خط سینه باز باشد، کت سه دکمه می‌باشد( مدل۸۳e) و (مدل ۸۳f یقه آرشال)، در این مدلها هلال جلو کت کم می‌باشد.

-        اگر یقه تا خط کمر باز باشد و کت دو ردیف دکمه داشته باشد ( مدل ۸۳g یقه انگلیسی با دال موازی)  و ( مدل ۸۳h یقه آرشال) در این مدلها، کت بدون هلال می‌باشد.

پرتو مهر دیرین

سازنده نرم افزارهای الگوهای خیاطی و نقشه بافت

 

تلفن 66019777_021

         09108015173

ساعات پاسخگویی ۸ الی ۱۲

© گروه پرتو مهردیرین تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت را به تمام مردم دنیا تقدیم می کند.

میانگین بازدید روزانه: 1804
بازدید امروز: 932