الگوهای خیاطی در طول سالیان قبل با متدهای مختلفی رسم شده است که هر یک از این متدها، روش اندازه گیری و فرمول بندی منحصر به فردی دارند که بر اساس روش منحصر به فرد خود، الگوهای خیاطی را رسم می کنند. متدهای گرلاوین، متریک و مولر از جمله متدهای معروفی هستند که در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرند. در هیچ یک از این متدها، ساسون های جلو و پشت کمر به طور جداگانه محاسبه نمی شوند و همچنین افتادگی سرشانه محاسبه نمی شود که این امر باعث می شود لباس برای اندام های غیر مانکن خوب به تن فیت نشود. برای حل این مشکل ما روش اندازه گیری و فرمول بندی جدیدی را ارائه داده ایم که می تواند این مشکل را حل کند و با روش اندازه گیری و فرمول بندی در متد گرلاوین، متریک یا مولر متفاوت است. ما اسم این متد جدید را "متد مهر دیرین" گذاشته ایم.