اهداف آموزشی:

- شناخت الگو سرهمی و دوخت آن

- وصل مچ به آستین

- تنظیم دکمه ها

- طراحی خطوط برش بر روی الگو و اجرای آن

- دوخت کلاه سه تکه


 پارچه مناسب:

حوله ای

تریکو

مخمل کش


الگوها

 چیدمان الگو و میزان پارچه مورد نیاز

مشاهده فیلم آمورشی طراحی الگو

مسائل

 زمان مورد نیاز برای دوخت تقریباً : ۵ ساعت


 نمونه کار هنرجو: