دانلود فایل الگوهای سایزبندی مدل ۸۳a ـ  تاریخ ۹۹/۹


 اطلاعات دوخت :

-        کت مردانه از روی سایزبندی مخصوص کت می باشد که دور کمر کمی بزرگ شده است.

-        کت کمی گشادتر از اندام و کمی پایین تر از خط باسن قرار می گیرد و آستین کتی می باشد.

-        الگو پشت دولا باز و برش عصایی میباشد و الگو جلو جیب متصل به ساسون کمر می باشد که تکه پهلو جدا شده است.

-        تاج آستین کمی گشاد شده که موقع دوخت باید چین ریز بخورد.

-        برای تمام تکه ها ، الگو رویه و آستر جدا می باشد.

-        الگو آستر به گونه ای طراحی شده که گشادتر از الگو رویه باشد تا بعد از دوخت آستر به رویه، کیس نیفتد.

-        کت را می توان با یقه انگلیسی (با پایه جدا یا پایه سرهم) یا یقه آرشال (با پایه جدا یا پایه سرهم) دوخت.

-         یقه بین خط سینه و خط کمر باز باشد، کت دو دکمه می باشد (مدل 83a یقه انگلیسی) در این مدلها، هلال جلو کت کم می باشد.

-        کت با دو چاک در پشت طراحی شده ولی می توان دو چاک را حذف کرد و به جای آن یک چاک روی خط مرکزی پشت طراحی کرد.