دانلود فایل الگوهای سایزبندی مدل ۳۰a ـ  تاریخ ۹۹/۹


 اطلاعات دوخت :

 

-        بلوز جلو باز اندامی میباشد یا جلو بسته سه دکمه اندامی می باشد.

-        می توان ساسون ها را دوخت.

-        انواع یقه شکاری، شومیز، فرنچی و ایستاده قابل اجرا است.

-        لباس کمی پایینتر از خط باسن طراحی شده است.

-        آستین بلند یا کوتاه و آستین با مچ بلند قابل اجرا است.

-        سرشانه کمی افتاده است و زیر بغل کمی گشاد شده است.