دانلود فایل الگوهای سایزبندی مدل ۳۸b ـ  تاریخ ۹۹/۹


دانلود فایل طراحی الگو مدل ۳۸b تاریخ ۹۹/۹


توضیحات الگو :

-        کمر به عرض 2 الی  3.5  سانتیمتر از الگو جدا شده است و الگو کمر موجود است.

-        الگو شلوار معمولی (ساسون خور) و جین موجود است.

-        فرم شلوار، راسته اندامی است.

-        جلو شلوار زیپ می خورد. روی خط مرکزی جلو ساسون طراحی شده که موقع دوخت زیپ، پارچه باید از روی خط مرکزی جلو تا بخورد.

-        انواع جیب توکار و روکار قابل اجرا است.