دانلود فایل الگوهای سایزبندی مدل ۱۰ ـ  تاریخ ۹۹/۹


 اطلاعات دوخت :

-        کمر به عرض 2 الی 3 سانتیمتر از الگو جدا شده است.

-        دامن شلواری اندامی تا سر زانو می باشد.

-        جلو دامن زیپ می خورد – به روش زیپ شلوار دوخته می شود. (توجه به ساسون مستور در خط مرکزی جلو شود)

-        جیب جلو و پشت (توکار و روکار) قابل اجرا است.