شلوارها در سایزهای مختلف برش زده شده و آماده دوخت است.