دانلود فایل الگوهای سایزبندی مدل ۵۴ ـ  تاریخ ۴۰۱/۳


دانلود فایل طراحی الگو مدل ۵۴ ـ  تاریخ ۴۰۱/۳


توضیحات الگو :

-         مانتو یا پالتو ترک برش عصایی یقه انگلیسی دوبل، کمی گشادتر از اندامی می باشد و تا سر زانو می باشد.

-         یقه انگلیسی دوبل با سجاف دوخته می شود.

-         جلو لباس یک ردیف دکمه می باشد و جادکمه با بلیطی طراحی شده است.

-         زیر حلقه آستین کمی گشاد شده است.

-         الگو جیب توکار در الگو پهلو موجود است که طراحی خاص روی جیب انجام می شود.

-         الگو آستین کتی موجود است که طراحی خاص روی آن انجام می شود.

-         در اندازه های الگو آرشیو، به دور کمر 4 سانتیمتر اضافه شده است.