برای سایزهای مختلف  مردانه‌ـ‌بچگانه از فایل مختص آن استفاده کنید 


 زنانه

دانلود فایل الگوهای سایزبندی مدل ۷۹a زنانه ـ  تاریخ ۱۴۰۰/۱۲

زنانه

دانلود فایل الگوهای سایزبندی مدل ۷۹b زنانه ـ  تاریخ ۱۴۰۰/۱۲


مردانه و بچگانه

دانلود فایل الگوهای سایزبندی مدل ۷۹a مردانه و بچگانه ـ  تاریخ ۱۴۰۰/۱۲


مردانه و بچگانه

دانلود فایل الگوهای سایزبندی مدل ۷۹b مردانه و بچگانه ـ  تاریخ ۱۴۰۰/۱۲


 

دانلود فایل طراحی الگو مدل ۷۹ ـ تاریخ ۴۰۱/۳


 توضیحات الگو :

-         تیشرت اندامی با آستین رگلان که پایین تر از خط باسن قرار می گیرد.

-         با پارچه کش مانند تریکو میتوان ساسون ها را دوخت تا لباس به تن اندامی باشد یا از یک سایز کوچکتر استفاده کرد تا لباس اندامی باشد.

-         آستین بلند (مدل 79a ) یا آستین کوتاه (مدل 79b ) قابل اجرا است.

-         برای سایز بچگانه تا 12 سال یقه با پارچه نیم کش از سر رد می شود ولی برای بقیه سایزها، یقه با پارچه غیر کش نیز از سر رد می شود.

-         می توان برای تهیه لباس ورزشی، از پارچه تریکو کشی استفاده کرد و  روی آستین را نوار دوزی کرد.