در این فیلم نحوه دانلود فیلمهای آموزشی سایت مهردیرین روی گوشی آموزش داده شده تا بتوانید بصورت آفلاین (بدون نیاز به اینترنت در مواقع بعدی) از آموزشها استفاده کنید.

دانلود روی کامپیوتر هم به همین منوال است.