الگوهای سایزبندی مدل ۵۰ ـ  تاریخ ۱۴۰۰/۸ 


فایل طراحی الگو مدل ۵۰ ـ تاریخ ۱۴۰۰/۸


توضیحات الگو :

-         بلوز یقه هفت دو ردیف دکمه زیردکمه دار می باشد.

-         گشادتر از اندامی است یعنی ضریب گشادی طولی و عرضی دارد.

-         معمولاً این مدل برای اطفال زیر 3 سال استفاده می شود.

-         جلو و پشت، وسط پا با دکمه به هم وصل می شود تا لباس توی بدن نچرخد و صاف روی بدن قرار بگیرد.

-         می توان دکمه وسط پا را حذف کرد و پایین لباس را هلال کرد تا لباس به فرم مانتو استفاده شود.

-         آستین رگلان بلند می باشد. می توان آن را به فرم کوتاه نیز استفاده کرد.

-         زیر حلقه آستین کمی گشاد شده است.

-         ساسون ها دوخت نمی خورد.

-         اگر از پارچه کش استفاده شود (تریکو کش)، می توان از یک سایز کوچکتر استفاده کرد تا لباس به بدن بچسبد.