مشاهده سطح مقدماتی 

مربی : خانم شهین ایمانی

ظرفیت کلاس : ۱۲ نفر 

چهارشنبه

ساعت ۱۲ الی ۱۳

شروع دوره: ۹ آذر ۱۴۰۰

*برای شرکت در این کلاس نیاز است شما دوره اندازه‌گیری را گذرانده باشید.