مشاهده سطح تکمیلی دوم

مربی : خانم آزاده مقیم اسلام 

ظرفیت کلاس : ۱۲ نفر 

یکشنبه

ساعت ۲/۵ الی ۳/۵ 

شروع دوره: ۲۳ آبان ۱۴۰۰

*برای شرکت در این کلاس نیاز است شما دوره اندازه‌گیری را گذرانده باشید.

ـ این کلاس مکمل کلاس طراحی الگو سطح دوم می باشد.