مشاهده سطح تکمیلی اول

مربی : خانم غزاله مقیم اسلام 

ظرفیت کلاس : ۱۲ نفر

شنبه و چهارشنبه

ساعت ۲/۵ الی ۳/۵

شروع دوره: ۲۳ مرداد ۱۴۰۰

*برای شرکت در این کلاس نیاز است شما دوره اندازه‌گیری را گذرانده باشید.