مشاهده طراحی بافت از یقه

مربی : خانم غزاله مقیم اسلام 

ظرفیت کلاس : ۱۲ نفر 

سه شنبه

ساعت ۲/۵ الی ۳/۵

شروع دوره:۱۲ مرداد ۱۴۰۰

*برای شرکت در این کلاس نیاز است شما دوره اندازه‌گیری را گذرانده باشید.