دانلود فایل الگوهای سایزبندی مدل ۶۳c ـ تاریخ ۱۴۰۰/۳


دانلود فایل طراحی الگو مدل ۶۳c ـ تاریخ ۱۴۰۰/۳


توضیحات الگو :

-        الگو بالاتنه سارافون، اندامی تا خط کمر  است. یقه گرد باز می باشد و حلقه آستین گشاد شده است. الگو بالاتنه به یک دامن تمام کلوش یا نیم کلوش (مدل 32 و 33) وصل می شود.

-        اگر از پارچه غیر کش استفاده کنیم باید پشت سارافون یک زیپ تا پایینتر از خط کمر دوخت و یا جلو سارافون جادکمه طراحی کرد.

-        اگر از پارچه کش (تریکو یا ... ) استفاده کنیم، می توان دور تا دور یقه و حلقه آستین را نوار دوزی کرد و یا لبه ها را تا زده، دوخت زیگزال بخیه زد.