مربی : خانم غزاله مقیم اسلام 

ظرفیت کلاس : ۱۴ نفر 

دوشنبه

ساعت ۲/۵ الی ۳

شروع دوره: ۲۸ تیر ۱۴۰۰

*برای شرکت در این کلاس نیاز است شما دوره اندازه‌گیری را گذرانده باشید.