مشاهده مدل ۲۰۳

مربی : خانم غزاله مقیم اسلام 

ظرفیت کلاس ۱۲ نفر

یکشنبه، دوشنبه، پنجشنبه

ساعت ۲/۵ الی  ۳/۵

شروع دوره ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

 

* برای شرکت در این کلاس نیاز است شما دوره اندازه‌گیری را گذرانده باشید.