هنرجویان مهردیرین میتوانند عکس نمونه کار خود را با نرم افزار فتوشاپ یا نرم افزار مخصوص گوشی دوربری کرده و برای ما بفرستند تا بعد از بررسی روی سایت قرار دهیم.

جشنواره اردیبهشت ماه ۱۴۰۳


 

جشنواره اردیبهشت ماه ۱۴۰۳


 

جشنواره اردیبهشت ماه ۱۴۰۳جشنواره اردیبهشت ماه ۱۴۰۳


 

جشنواره اردیبهشت ماه ۱۴۰۳


 

جشنواره اردیبهشت ماه ۱۴۰۳


 

جشنواره اردیبهشت ماه ۱۴۰۳


 

جشنواره اردیبهشت ماه ۱۴۰۳


 

  

جشنواره اردیبهشت ماه ۱۴۰۳


 

 

                      

جشنواره اردیبهشت ماه ۱۴۰۳


 

جشنواره اردیبهشت ماه ۱۴۰۳


 

جشنواره اردیبهشت ماه ۱۴۰۳


 

جشنواره اردیبهشت ماه ۱۴۰۳


 

جشنواره اردیبهشت ماه ۱۴۰۳


 

جشنواره اردیبهشت ماه ۱۴۰۳


 

جشنواره اردیبهشت ماه ۱۴۰۳


 

جشنواره اردیبهشت ماه ۱۴۰۳


 

جشنواره اردیبهشت ماه ۱۴۰۳


 

جشنواره اردیبهشت ماه ۱۴۰۳


 

جشنواره اردیبهشت ماه ۱۴۰۳


 

جشنواره اردیبهشت ماه ۱۴۰۳


 

جشنواره اردیبهشت ماه ۱۴۰۳


 

جشنواره اردیبهشت ماه ۱۴۰۳


 

جشنواره بهمن ماه ۱۴۰۲


 

   

جشنواره بهمن ماه ۱۴۰۲


 

جشنواره بهمن ماه ۱۴۰۲


 

جشنواره بهمن ماه ۱۴۰۲


 

جشنواره بهمن ماه ۱۴۰۲


 

جشنواره بهمن ماه ۱۴۰۲


 

   

جشنواره بهمن ماه ۱۴۰۲


 

جشنواره بهمن ماه ۱۴۰۲


 

جشنواره بهمن ماه ۱۴۰۲


 

جشنواره بهمن ماه ۱۴۰۲


 

جشنواره بهمن ماه ۱۴۰۲


 

جشنواره بهمن ماه ۱۴۰۲


 

      

جشنواره بهمن ماه ۱۴۰۲


 

جشنواره بهمن ماه ۱۴۰۲


 

جشنواره بهمن ماه ۱۴۰۲


 

جشنواره بهمن ماه ۱۴۰۲


 

جشنواره بهمن ماه ۱۴۰۲


 

جشنواره بهمن ماه ۱۴۰۲


 

جشنواره بهمن ماه ۱۴۰۲


 

جشنواره بهمن ماه ۱۴۰۲


 

جشنواره بهمن ماه ۱۴۰۲


 

جشنواره بهمن ماه ۱۴۰۲


 

جشنواره بهمن ماه ۱۴۰۲


 

جشنواره دی ماه ۱۴۰۲


 

     

 جشنواره دی ماه ۱۴۰۲


 

   

جشنواره دی ماه ۱۴۰۲


 

جشنواره دی ماه ۱۴۰۲


 

 

        

جشنواره دی ماه ۱۴۰۲


 

   

جشنواره دی ماه ۱۴۰۲


 

جشنواره دی ماه ۱۴۰۲


 

جشنواره دی ماه ۱۴۰۲


 

جشنواره دی ماه ۱۴۰۲


 

 

جشنواره دی ماه ۱۴۰۲


 

 

جشنواره دی ماه ۱۴۰۲


 

جشنواره دی ماه ۱۴۰۲


 

جشنواره دی ماه ۱۴۰۲


 

جشنواره دی ماه ۱۴۰۲


 

جشنواره دی ماه ۱۴۰۲   

طراحی مدل ۲۷ _ نمونه کار هنرجو


 

مدل 2 و 38 - نمونه کار هنرجو


 

طراحی و دوخت مدل ۳۸، شلوار مردانه
و مدل ۳، پیراهن مردانه-نمونه کارهنرجو  - 1401/4/31

 


 

مدل ۴۲ جلو و پشت - نمونه کار هنرجو 1401/4/21


 

طراحی مدل ۲ با آستین رگلان کلوش- نمونه کار هنرجو- 1401/4/19

پیراهن مدل ۷ ، مانتو مدل ۴۳-نمونه کارهنرجو-1401/4/19

پیراهن مدل ۳۴، مانتو مدل 30b - نمونه کارهنرجو -1401/4/19

پیراهن مدل ۷، مانتو مدل ۲۷ - نمونه کارهنرجو -1401/4/19


 

 

طراحی شخصی _ نمونه کار هنرجو _1401/1/19


 

طراحی مدل ۲۳، دوخت هنرجو _1400/12/23

طراحی مدل ۲، دوخت هنرجو  _1400/12/23


 

طراحی الگو مدل7 ، نمونه کار هنرجو _1400/12/9

الگوی سایزبندی مدل 85 _1400/12/9 


 

مدل 209 طراحی و دوخت شخصی _نمونه کار سمیه ابراهیم زاده


 

مدل ۳ نمونه کار هنرجو


 

مدل 209 طراحی شخصی _ نمونه کار سمیه ابراهیم زاده


 

ست سویشرت وشلوار-نمونه کار هنرجو

 

مدل ۲۱۰


 

مدل ۳۰a یقه شکاری همراه باجیب فیلتاب ودوخت انحنای پایین لباس

نمونه کار هنرجو


 

الگوی سایزبندی مدل۴۱


 

طراحی مدل ۵۱ دوخت هنرجو

طراحی مدل ۲۷

طراحی بلوز مدل 82b ، طراحی دامن مدل ۹ به همراه طراحی دستی-دوخت هنرجو

طراحی مدل ۲۷

طراحی بلوز مدل ۳۴ ، طراحی دامن مدل ۲۲، طراحی پانچ مدل 43d


 

تن خور مدل  ۱ و ۲،نمونه کار هنرجو


 

طراحی و دوخت مدل ۱۱ ،نمونه کار هنرجو


 


 

طراحی مدل ۳۴ ، دوخت هنرجو
طراحی مدل ۴ ،دوخت هنرجو


طراحی و دوخت مدل ۱۱ و ۱- نمونه کار هنرجو


طراحی شخصی با الگوی 77d - نمونه کار هنرجو


 

مدل 2 - نمونه کار هنرجو


 

شلوار مدل 1،بلوز مدل 6 برش از کارور - نمونه کار سمیه ابراهیم زاده

کاپشن مدل 85 - نمونه کار سمیه ابراهیم زاده


 

طراحی مدل ۸۵ - نمونه کار هنرجو


 

یقه فرنچی،  آستین با چین و مچ  ، برش از سرشانه - الگوی شخصی،شهین ایمانی

یقه شکاری پایه جدا ، برش عصایی - الگوی شخصی،شهین ایمانی


 

الگوی سایزبندی مدل ۴۰ و ۸۹ دوخت هنرجو


 

عرقگیر رکابی مدل 12،ساق شلواری رکابدار مدل 14-نمونه کار هنرجو


 

مقنعه و چادر مرغکدار - نمونه کارهنرجو


 

پیراهن مدل 30-نمونه کار هنرجو

سویشرت مدل 51 - نمونه کار هنرجو

هودی و شلوار مدل 1 و 2 - نمونه کار هنرجو


 

حوله تن پوش، الگوی سایزبندی مدل ۶۲، دوخت هنرجو


 

مدل 03 پیراهن مردانه - نمونه کار هنرجو


 

نمونه کار هنرجو

طراحی مدل 43c  - دوخت هنرجو


 

ست شلوار و سویشرت - نمونه کار هنرجو


.الگوی سایزبندی مدل های ۸۹ و ۴۰ ، دوخت هنرجو


 

دوخت مدل ۸۵ با الگوهای سایزبندی _ نمونه کار هنرجو

طراحی و دوخت مدل ۲۰۳ - نمونه کار هنرجو


 

مدل ۲۶، طراحی هنرجو


 

هودی مدل 2 - نمونه کار هنرجو


 

مدل 77b طراحی شخصی
شهین ایمانی


 

طراحی با مدل 77c-نمونه کارهنرجو

طراحی با مدل85 - نمونه کار هنرجو


 

شلوار مدل 203،مانتو مدل 77 - نمونه کار سمیه ابراهیم زاده

 


 

مدل 77c ، نمونه کار هنرجو


 

الگوی سایزبندی مدل ۸۹ - دوخت هنرجو


 

مدل ۲ - طراحی و دوخت هنرجو

طراحی مدل 1و2 - نمونه کار هنرجو

مدل77b طراحی و دوخت هنرجو


 

مانتو مدل 11با آستین رگلان و شلوار مدل 203 - نمونه کار فاطمه خواجوی

طراحی مانتو مدل 11یقه انگلیسی با آستین کتی و شلوار مدل 203

مانتو ساده مدل 11و شلوار مدل  203-طراحی خانم فاطمه خواجوی


 

 

بلوز مدل 6 - نمونه کار هنرجو

شلوار مدل 1 - نمونه کارهنرجو


 

مانتو طراحی شخصی - شهین ایمانی


طراحی شخصی از مدل 1 - نمونه کارهنرجو


 

نمونه کار هنرجو  - بالاتنه مدل 2


 

طراحی شخصی مدل 3- نمونه کار هنرجو


مانتو طراحی شخصی - بالاتنه 2


 

نمونه کار هنرجو

مدل 64 طراحی الگو شخصی -یقه آرشال


 

نمونه کارخانم سمیه زندکریمخانی

مانتو دخترانه مدل 7

شلوار مردانه مدل 38

لباس زنانه مدل 33و83


 

نمونه کار هنرجو


 

مدل 43

بلوز مدل 23،شلوار مدل 203

مدل 209 - نمونه کار خانم سمیه زندکریمخانی


 

طراحی شخصی از مدل ۲۷، دوخت هنرجو


 

تی شرت آستین رگلان و شلوار سه ربع - نمونه کار خانم فاطمه خواجوی


 

نمونه کار خانم سمیه ابراهیم زاده - مدل 209


ترکیب مدل های 209 و 43c - دوخت هنرجو


سایزبندی مدل 2و8 - دوخت هنرجو

سایزبندی مدل 3- دوخت هنرجو

طراحی شخصی مدل 3 -دوخت هنرجو

طراحی مدل 3-دوخت هنرجو

طراحی مدل 3- دوخت هنرجو

طراحی مدل 3 - طراحی سارافون،دوخت هنرجو

طراحی شخصی مدل 7- دوخت هنرجو