هنرجویان مهردیرین میتوانند عکس نمونه کار خود را با نرم افزار فتوشاپ یا نرم افزار مخصوص گوشی دوربری کرده و برای ما بفرستند تا بعد از بررسی روی سایت قرار دهیم.

پیراهن دامن پلیسه _ نمونه کار هنرجو _ 1400/12/9


 

نمونه کار هنرجو


 

دامن پیش سینه دار - مدل 21 - نمونه کار هنرجو


 

نمونه کار هنرجو


مدلهای کشباف دو تا از رو و دو تا از زیر و همه از زیر

مدلهای کشباف دو تا از زیر و دو تا از رو،پیچ ساده ،همه از زیر

مدلهای همه از زیر، کشباف یکی از زیر و یکی از رو، بافت ساده ، پیچ ساده

ژاکت - بافت هنرجو


بلوز طراحی نرم افزار مدلهای کشباف و سبدی دو رنگ

بلوز طراحی با نرم افزار مدل های استفاده شده  پیچ ساده و گیس باف و از رو و کشباف

بلوز طراحی نرم افزار مدلهای کشباف و کج راه و همه از زیر

مدلهای کشباف دوتا از زیر و دو تا از رو ، کشباف افقی، پیچ ساده

مدل کشباف تیغ ماهی


بلوز سه دکمه الگوی 10ساله بافت ساده با 2ردیف پیچ و یقه ب ب

ژاکت الگوی 10 ساله کشباف 2 تا از زیر و2 تا از رو با یقه ب ب گرد