الگوهای سایزبندی مدل ۴۲ ـ  تاریخ ۹۹/۱۲


 

 

دانلود فایل طراحی الگو مدل ۴۲ ـ تاریخ ۹۹/۱۲


توضیحات الگو:

-        سرهمی بچه با کلاه سه تکه گشادتر از اندامی میباشد.

-        الگو دو سایز کلاه موجود است : کلاه بزرگتر برای دوخت لباس ضخیم است و کلاه کوچکتر برای دوخت لباس نازک مثل تریکو.

-        سرتاسر جلو لباس و وسط پا (دو پاچه شلوار) دکمه می خورد.

-        تکه جلو روی خط مرکزی جلو (از یقه تا پایین شلوار) با سجاف دوخته می شود.

-        به هر دو پاچه شلوار در قسمت پشت، بلیطی یکسره دوخته می شود.

-        الگو آستین بلند با مچ است که در اتصال آستین به مچ، چین می خورد.

-        کلاه را می توان با آستر دوخت یا برای لباسهای نازک، به لبه کلاه یک نوار پهن دوخت.

-        الگو شلوار بلند تا زمین است. می توان برای نوزادان، تکه پارچه بیضوی به عنوان جوراب متصل به شلوار اضافه کرد یا قسمتی از پایین شلوار را جدا کرد و مچ به پایین شلوار دوخت.

-        مدل دیگری از شلوار پیش سینه دار نیز در این الگو طراحی شده است.

-        می توان الگو اصلی را در قسمتهای مختلف برش زد و پارچه با طرحهای مختلف را با هم ترکیب کرد یا جیب روی لباس طراحی کرد.