ارسال عکس نمونه کار هنرجو


 

بازکردن عکس در فتوشاپ


کوچک و بزرک کردن اندام

دورگیری عکس با فتوشاپ و حذف پس زمینه

تنظیم پس زمینه جدید

نمایش خط کش

سایز و حجم عکس

از بین بردن چروک لباس

ترمیم عکس خراب

کوچک و بزرک کردن اندام