ارسال عکس نمونه کار هنرجو


 

بازکردن عکس در فتوشاپ


دورگیری عکس با فتوشاپ و حذف پس زمینه

تنظیم پس زمینه جدید

نمایش خط کش

سایز و حجم عکس