اهداف آموزشی:

ـ دوخت یقه انگلیسی با پایه مستطیل در ضخیم دوزی

ـ دوخت جیب کج روی سینه

ـ دوخت جیب لبه دار متصل به ساسون

دوخت جیب های آستر کت

ـ دوخت لبه هلال پایین کت


 پارچه مناسب:

فاستونی

فوتر

کتان

لی ضخیم

مخمل کبریتی

پشمی

آستری


الگوهای مدل ۸۳

چیدمان الگوهای مدل ۸۳ و میزان پارچه مورد نیاز

مشاهده فیلم آموزشی دوخت مدل ۸۳a

زمان مورد نیاز برای دوخت تقریباً : ۱۸ ساعت


نمونه کار هنرجو :