اهداف آموزشی :

- دوخت زیپ شلوار مردانه
- دوخت کمر متصل به زیپ
- دوخت پل کمر
- دوخت جیب توکار جلو
- دوخت جیب توکار پشت


 پارچه مناسب : 

ترگال ضخیم

کرپ

لی ضخیم

فاستونی

کتان


الگو

چیدمان الگو و میزان پارچه مورد نیاز

مشاهده فیلم آموزشی

زمان مورد نیاز برای دوخت تقریباً : 8 ساعت


نمونه کار هنرجو